torsdag 19. mars 2009

Thon Opera Hotel, Oslo - mars 2009

Ikke noe umusikalsk med denne bretten, god symmetri og dyp nok til å tilfredstille den praktiske funksjon med tanke på gripetak. Takk til Eirik P., som med dette yter sitt jomfrubidrag til denne blogg.

Ingen kommentarer: