tirsdag 10. mars 2009

Stiklestad Hotell, Verdal - mars 2009

Verdalen er for alltid satt på verdens lotto-kart fordi kommunen har verdens største tetthet av norske lotto-millionærer. Mon ikke denne dorullbretten kan minne om en ertende tunge som stikker ut av et trøndersk riking-gap? Eller kanskje kan man tenke seg at Olav den helliges tunge hang ut slik etter at han hadde fått sine banesår av Tore Hund og di? Kan tro han angret turen sin til Nord-Trøndelag. Hva bretten gjelder er dette en helt grei sidebrett. Takk til bidragsyter Ragnar.

Ingen kommentarer: