lørdag 7. mars 2009

Radisson Hotel Fredrikstad - mars 2009

En stram og fin utforming på denne, med en vertikal innbrett. Bidragsyter, og takk til ham, gjør oppmerksom på at dette er byen hvor guttær er guttær og kællær er kæller, og vi får tro ham på det.

Ingen kommentarer: