fredag 27. mars 2009

Thon Hotel Nordlys, Bodø - mars 2009

Denne bretten er noe slapp mener bidragsyter, men når vi ser på historien til dette hotellet er redaksjonen meget fornøyd. Tilbake i september 2008 ba vi ledelsen ta affære og kalle inn til allmannamøte eller noe, da dorullbrettene glimret med sitt fravær. Nå har vi fått en del eksempler på at tiltakene som er satt i verk (for vi går jo ut i fra at vår oppfordring ble tatt til følge) har hatt sin virkning, og da oppmuntrer man heller god innsats i stedet for å pirke. Takk til bidragsyter Jørn.

Ingen kommentarer: