torsdag 28. juni 2012

Radisson BLU Royal Hotel, Stavanger - juni 2012

Det blir litt for lettvint dette her, et hotell som kaller seg "Royal" bør sette sin ære å få til bedre brett enn dette! Men det skal de ha, den oppfyller de praktiske krav man stiller til en brett, så helt håpløs er den ikke.
Takk til bidragsyter Eirik.

Sheraton Frankfurt Airport, Tyskland - juni 2012

På denne kveld når Italia har slått ut Tyskland i EMs semifinale er det fristende å sammenligne denne dorullbretten med hårmanken til to-målscorer Mario Balotell, men det vil nok kanksje føre til for mange Frankfurtere... og furtende mennesker er jo ikke bra! Så vi nøyer oss med å slå fast at dette er en flott brett med god symmetri! Den ser også skarp ut nok til å aldri overleve gjennom sikkerhetskontrollene Frankfurt flyplass har så alt for mange av!
Takk til bidragsyter Eirik.

Thon Opera Hotel, Oslo - juni 2012

Bidragsyters kommentar:
"Ja et veldig dårlig forsøk på en brett eller hva ?? Redaktøren får bestemme."
Og redaktøren bestemmer at... at... nei dette var ikke lett. Men noe tyder på at det er gjort et stakkarslig forsøk på brett, men uten tanke hverken på trykkpress, skarphet eller symmetri, og da blir resultatet som dette. Takk til bidragsyter Odd Erik, som av uviss grunn ser ut til å foretrekke å bo på to forskjellige hotell ved sine Oslo-opphold.

Thon Hotel Slottsparken, Oslo - juni 2012

En nydelig brett her, en konge verdig (ordspill på Slottsparken, for de som ikke tok den). Takk til Odd Erik for bidrag!

tirsdag 26. juni 2012

Motel 6, Lima, Ohio, USA - juni 2012

Bidragsyter kommenterer:
"Finfin brett, knivskarp spiss. Overhørte imidlertid et par amerikanere mens jeg stappet en burger i fjeset for et par timer siden. Den ene nevnte noe om "the armpit of the midwest". Kan meget vel være Lima han mente..."
Bretten først - ja den er flott! Symmetri i toppklasse, og ser skarp og fin ut. Kudos!
Så til "armpit of the midwest". Googler en dette ser en at det er mange byer som "kvalifiserer" til det økenavnet. Som på et nettsted defineres slik: "1. An unfavorable place or region, a backwater or insignificant place. A dive or undesriable business or establishment. 2. A bad part of something. 3. The worst part of a bad thing or place." Men da er det jo fint at dorullbretten kan muntre en opp! Takk til Jon Henrik for bidrag og anledning til utvidelse av vår almennlærdom.

Motel 6, Indianapolis, Indiana, USA - juni 2012

Bidragsyter kommenterer:
"En brett med sterk Queensland, men ok motel og veldig bra by."
John Dillinger var fra Indianapolis. Bare nevner det. Takk til Jon Henrik for nok et bidrag.

Motel 6, St Louis, Missouri, USA - juni 2012

Bidragsyteren er ikke fornøyd:
"Null brett, null forsøk, null antydning. Hele greia er bare trist og leit. Ikke rart jeg forlot den byen uten å utforske den."  I følge Widipedia ser det ikke ut til at du har gått glipp av noe heller...
Takk til Jon Henrik for bidrag.

mandag 25. juni 2012

Over 200 bidragsyta​rar, og statistikk i det høvet

Jostein er en bidragsyter til vårt univers med mange kvaliteter! Han begynner sine epost med "Vyrde redaktør", bare det er jo nok til å få umiddelbar godhet for ham, og i tillegg til å levere bidrag med utfyllende kommentarer har han også en formidlingsevne som gjør at selv redaktøren med sin såvidt-ståkarakter i statistikk og data-analyse fra BI skjønner utgreiingene hans!


Jostein holder rede på statistikk og sånn for forumet vårt, fullstendig frivillig og uoppfordret, og selvfølgelig - veldig velkomment! Her er hans nyeste bidrag:

"Over 200 bidragsyta​rar, og statistikk i det høvet

Vyrde Redaktør,

Ved årsskiftet foreslo eg å setje i gang ulike tiltak for å oppnå 100% dorullbrettrapporteringsdekning i alle norske kommuner og i alle land i verda noko raskare enn dei anslagsvis 30 åra det vil ta med dagens progresjon. Det første forslaget var målretta rekruttering av nye bidragsytarar. Forståeleg nok er dette eit forslag som ein ikke kan setje i verk ukritisk, då ein kan risikere å generere fleire nye bidrag enn det redaktøren maktar å handtere.

No har antalet dorullbrettbidragsytarar nyleg passert 200 (meir korrekt; antal "labels" eller merkelappar for bidragsytarar har passert 200, det reelle antalet personar involvert er truleg litt høgare i og med at merkelappar som t.d. "Lillian og André" ganske sikkert involverer to bidragsytarar, og merkelappar som t.d. "Latterlig-red." og "Hansen" også muligens kan involvere fleire enn ein bidragsytar), og i den anledning har eg gjort ein liten analyse av aktiviteten til bidragsytarmassen. Ein slik analyse vil venteleg vere til hjelp med å vurdere risikoen ved å setje i verk eventuelle rekrutteringstiltak.

Dersom ein ser på antal bidragsytarar som har kome til over tid, så kan ein plotte dette som vist på figuren under. Ein ser at den sterkaste veksten i antal bidragsytarar kom hausten 2007, men at det stort sett har vært eit jevnt tilsig av nye bidragsytarar. Det er aldri godt å vite kva som utløser ein auke i vekstraten av nye bidragsytarar, men eg har prøvd å identifisere hendingar som kan ha spelt inn. Vampus, som i si tid blei kåra til Norges beste blogg i Dagbladet (sjølvsagt før dorullbrettforumet blei oppretta), posta eit innlegg om dorullbrettforumet den 5. september 2007. Dette ser ut for å ha hatt ein klar effekt på antalet bidragsytarar. Vidare har forumet fått mediedekning i fleire omgangar, sikkert mange fleire enn dei eg har fått med meg, men i alle fall i Avisa Nordland i april 2008, Rogalands Avis i mai 2009 og TV Vest i november 2010. Desse oppslaga ser ut til å ha hatt liten innverknad på vekstraten.


Dersom alle desse bidragsytarane leverer brettebidrag jevnleg vil sjølvsagt antal innlegg på forumet auke tilsvarande. Men det er stor spreiing i kor mange bidrag dei ulike bidragsytarane leverer. Figuren nedanfor viser dette tydelig. Kvart datapunkt representerer ein bidragsytar, og figuren viser antal bidrag plotta mot datoen for første bidrag for den enkelte. Der er eit knippe bidragsytarar som leverer brettebidrag i gjennomsnitt kvar 11. - 14. dag (den raude linja indikerer hyppigaste bidragsfrekvens som pr. i dag er ca. 11 dagar 7 timar og 35 minutt mellom kvart bidrag), medan dei fleste leverer bidrag noko sjeldnare. Der er også ein andel bidragsytarar som nøyer seg med eitt enkelt bidrag.
 

Når ein ser på utviklinga i antal brettebidrag på forumet, så finn ein at det har vært ein forholdsvis beskjeden auke sidan 2009, sjå figuren nedanfor. Rett nok ligg utviklinga for 2012 hittil noko høgare enn åra 2009-2011, men denne skilnaden skuldast i hovudsak ein enkelt bidragsytar som er inne i ei særs aktiv periode. Derfor er det rimelig å påstå at mengda bidrag på forumet har vært nokonlunde konstant sidan 2009, trass i at antalet bidragsytarar er dobla sidan juni 2009.


I staden for å sjå på det totale antalet bidragsytarar er det minst like relevant å sjå på antalet aktive bidragsytarar. Det er rimelig å definere "aktiv bidragsytar" som nokon som har levert dorullbrett innanfor det siste året (i løpet av siste 365 dagar). Figuren nedanfor viser definerte tidsrom attende i tid, og kor mange bidragsytarar som har levert sitt hittil siste dorullbrettbidrag innanfor desse tidsroma. Ein ser då at det er omlag halvparten av bidragsytarane, 95 stykker, som har levert brettebidrag siste året, medan det er 106 stykker som ikkje har levert brettebidrag siste året. Med andre ord så er antalet aktive bidragsytarar no omlag det same som det totale antalet bidragsytarar i mai 2009. Dette ser ut for å vere grunnen til at antal dorullbrettbidrag har vært nærmast konstant dei siste tre åra trass i at det stadig kjem til fleire bidragsytarar.Konklusjonane frå analysen er:
1 - Omtale i populære bloggar ser ut for å ha større verknad enn tradisjonell mediedekning på rekruttering til dorullbrettforumet
2 - Det er ikkje samsvar mellom antal bidragsytarar og antal blogginnlegg.
Dette skuldast i hovudsak at mange bidragsytarar er aktive berre ein avgrensa periode, eller at dei nøyer seg mer å levere eitt enkelt bidrag.


Vennleg Helsing
Jostein"


Tusen takk! Så får oppfordringen være - spre ordet om vårt forum!

søndag 24. juni 2012

Thon Hotel Stefan, Oslo - juni 2012

Nei, det er ikke hotellpersonalet som lar gjesten finne dorullen på vasken - men rett og slett en begeistret gjest:
"Jomfru bidrag fra Torill. Som var så imponert at hun tok rullen av holder og la den på vasken til om ikke allmenn så i alle fall beskuelse og beundring. En imponert Bodødame i hovedstaden."
Takk til Torill (som vi må navngi Torill 2 da det allerede finnes en Torill blant bidragsyterne). Så flott at man lar seg begeistre av dorullbrett - det er innstillingen sin det!

Havly Pensjonat, Bremanger, - juni 2012

Bidragsyter kommenterer, og innfrir løfter:
"Vyrde Redaktør,
Fantastisk natur, hyggelig pensjonat, hjelpsam betening og flott sommarver.
Men dorullbrett, som ville vært prikken over i'en for dette opphaldet, mangla dessverre.
(her grip eg meg sjølv i å fundere over paradokset i at ein prikkfri i faktisk ikkje er prikkfri ...)
Vennleg Helsing
Jostein
som med dette innfrir nyttårsløftet  før halve året har gått."

Takk til Jostein for bidrag, kommentar og ikke minst for å være en ordholden mann!

Motel 6, Blue Spings, Missouri, USA - juni 2012

Bidragsyter er fornøyd:
"Blue Springs er en forstad til Independence og Kansas City (som faktisk er største by i Missouri). Bildet er en smule ute av fokus, men forhåpentligvis kan man fortsatt se en av de skarpeste bretter Motel 6 så langt har vartet opp med. I tillegg meget vennlig og humoristisk personale, så servicen kan man virkelig ikke klage på her."
Så flott - dette er velfortjent for vår trofaste bidragsyter Jon Henrik. At det er positiv korrelasjon mellom brett og personalets munterhet tar vi som en sannhetsbekreftelse på at vår sak er sann og rettferdig!

Radisson BLU Hotel Norge, Bergen - juni 2012

Et jomfrubidrag fra Terje K. dette her - og det av en flott brett. Valgt løsning er vertikal nede, og det kan ingen betenke dem i. Takk til Terje K. - og velkommen til dorullbrettuniverset!

onsdag 20. juni 2012

Motel 6, Wichita, Kansas, USA - juni 2012

Bidragsyter utfordrer redaktøren:
"Her må en jo bare spørre redacteuren, som innehar betydelig mer kompetanse enn en sølle omstreifer: Hva er egentlig fasit når det gjelder ruller som ikke er åpnet? Er det virkelig akseptabelt å bare slenge inn en rull i holderen, og så er man ferdig for dagen? Inquiring minds would like to know." 
Vel, redaktøren kan ikke heller annet en å synse rundt dette, samt selvfølgelig åpne for alminnelig debatt rundt temaet. En dorullbrett skal signalisere "et jomfruelig toalett" i den forstand at det siste man gjør etter rengjøring er å brette en dorullbrett, for å tilkjennegi at rom og bad er rengjort. Den hensikt vil man nok også oppnå med en uåpnet dorull, thi et toalett med uåpnet dorull ikke kan sies å være et toalett egnet for aktiv bruk. Så man kan nok konkludere med at man delvis oppfyller gjestens velbehag ved dette, selv om man selvfølgelig fratar gjesten gleden ved å se en fin dorullbrett, og den praktiske nytten dorullbretten rent grepmessig når toalettpapiret skal benyttes.
Takk til Jon Henrik for bidrag! Vi mistenker ham for å få håndskrevet julekort fra direktøren i Motel 6 i år!

GlenEagles Hotel, Auchterarder, Skottland - juni 2012

En hyggelig melding fra det som så vidt vi kan se er en jomfrubidragsyter:
"Hei
GlenEagles Hotel med beliggenhet utenfor en landsby med et navn Auchterarder i Skottland.  Egentlig het stedet sannsynligvis noe slikt som Atard, men stor whiskeyproduksjon i området har gjort noe med uttalen på stort sett alt.  Da GlenEagles har noe over gjennomsnittlig standard, hadde jeg store forventninger til dorullbretten. Spenningsmomentet var: Har langvarig whisky- og haggisinntak påvirket fingerferdighetene? Se og døm selv."

Vi ser, og skal vi dømme så vil vi nok lande på at skottene bærer sin whisky og haggis med stolthet, og at det ikke går ut over fingerferdigheten. Ikke parktbrett noen av dem, men de oppfyller til fulle de praktiske krav en vil stille til dorullbrett, og selv om det rent estetisk er en del å utsette på dem kan man ikke etter redaktørens mening henføre dette til inntak av nevnte produkt.
Takk til Guttorm for bidrag - og velkommen til vårt dorullbrettunivers!

Motel 6, Oklahoma City, Oklahoma, USA - juni 2012

Bidragsyter er sånn passe fornøyd:
"En noe skjødesløs brett fra Oklahoma City, med fransk tupp. Den gjorde dog jobben." Det skal den ha. Takk til Jon Henrik for nok et bidrag.

Grand Hotel Oslo - juni 2012

"Ikkje en grand brett dette. Men d æ frå Grand Hotel i Oslo :D" er bidragsyters kommenter. Hun har veldig rett i at dette ikke er en "Grand" brett. Wikipedia mener "grand" betyr:

1. Large and impressive in size, scope, or extent; magnificent: The bridge that crosses the bay is a grand structure.
2. a. Rich and sumptuous: A grand meal was laid before them.
    b. Of a solemn, stately, or splendid nature.
3. a. Dignified or noble in appearance or effect: a grand old face that bespeaks suffering but not defeat.
    b. Noble or admirable in conception or intent: a grand purpose.
    c. Lofty or sublime in character: a speech delivered in the grand style of the great orators.
4. Wonderful or very pleasing: had a grand time.
5. Having higher rank than others of the same category: a grand admiral.
6. Having more importance than others; principal: the grand ballroom of a hotel.
7. Of a haughty or pretentious nature.
8. Including or covering all units or aspects: the grand total.
Så vi kan vel trygt slå fast at denne ikke var "grand"!
Takk til bidragsyter Linda!

Motel 6, Fort Worth, Texas, USA - juni 2012

Bidragsyter blir med rette trist over denne bretten:
"Fort Worth, TX er en mindre tvillingby til Dallas. En del ok museer osv. men brette doruller kan de altså ikke. Trist syn. Bare trist."
Bare trist brettmessig ja! Men ikke trist brettbidragsmessig - takk til Jon Henrik for nok et bidrag!

tirsdag 19. juni 2012

Thon Hotel Nordlys, Bodø - juni 2012

En helg - to brettebilder fra samme person, samme by, men ikke samme hotell - aner vi en skandale som førte til utkastelse fra første hotell? Eller er det i dorullbrettebloggingens tjeneste en har skiftet hotell? Kanskje var bretten på første hotell ikke bra nok? Ikke vet vi, men det vi vet er at denne bretten absolutt var verdt å skifte hotell for! Flott symmetri!
Takk til bidragsyter Odd Erik.

Radisson BLU Hotel, Bodø - juni 2012

En etter alt å dømme fin brett i Bodø dette! Takk til bidragsyter Odd Erik.

mandag 18. juni 2012

Motel 6, Houston Airport, Texas, USA - juni 2012

Her har bidragsyter vært før:
"Her ser vi en noe underlig avart av sidebretten; denne gir meg assosiasjoner til en Hitlersveis. Personlig synes jeg mangelen på en spiss gir et sløvt og uinspirert inntrykk. Dette motellet er en gjenganger, tidligere innslag her, men den gang med en ordinær fransk tupp:
http://dorullbrett.blogspot.com/2011/11/motel-6-houston-texas-usa-november-2011.html
http://dorullbrett.blogspot.com/2012/01/motel-6-houston-texas-usa-januar-2012.html"

Takk til Jon Henrik for sine mange bidrag!

Hotel Comfort Bremerhaven, Tyskland - juni 2012

En side-by-side her, og som erfaringen ofte viser - det synes vanskelig å få to brett med lik standard. To helt greie brett, men helhetsinntrykket trekkes ned av den til høyres noe "sjossete" tilstand.
Takk til Tina for bidrag.

Motel 6, Big Spring, Texas, USA - juni 2012

"Knivskarp brett, men litt skjev", mener bidragsyter. Ja den ser skarp nok ut til å kutte strupen på en Texas Long Horn stut. Ja ikke for at vi tenker å gjøre det, men vi nevner det bare.
Takk til bidragsyter Jon Henrik.

Rica Victoria Oslo - juni 2012

En kjapp tur hjem for å være med i bryllup, så tilbake til tigerstaden til Rica Victoria igjen. Overnattingen for to dager siden ga en fin brettopplevelse, og det er betryggende å se at hotellet holder samme høye standard ved returnering. At man også klarte å snakke seg til en stort, lys og fint rom i øverste etasje er ekstra bonus. Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Radisson BLU Royal Garden, Trondheim - juni 2012

Bidragsyter er fornøyd:
"Vyrde Redaktør,
Royal Garden leverer nok ein gang ein fin brett. Ein liten skrukk på høgre side samt litt slapt trykkpress gjer at ein held attende bergepet "praktbrett" denne gangen. Men det er tydeleg at dette hotellet legg vinn på å møte gjestane med gode dorullbrettar, og ein gleder seg alt til neste besøk.
Vennleg Helsing
Jostein"

Takk til Jostein for bidrag og kommentar.

Motel 6, Roswell, New Mexico, USA - juni 2012

Bidragsyter noe skuffet over byen:
"Skuffende lite Aliensrelatert galskap i denne byen. Motellet vartet opp med en helt trygg brett med fransk tupp."
Takk til Jon Henrik for bidrag!

Verkshotellet på Jørpeland, Strand - juni 2012

Bidragsyter sier det som skal sies:
"Slike dorullsystemer uten rull og brett er uakseptabelt".
Fullstendig uakseptabelt! Takk til bidragsyter Sveinung.

Motel 6, Alamogordo, New Mexico, USA - juni 2012

Bidragsyter kommenterer:
"Ok brett, litt skjev. Dette er stedet de detonerte den første atombomben, så man kunne jo ventet visse utslag, men her er det heldigvis ingen langtidseffekter å spore."
Heldigvis! Takk til bidragsyter Jon Henrik.

torsdag 14. juni 2012

Rica Victoria Oslo - juni 2012

Dette hotellet har en noe varierende brettehistorie, og da er det ekstra ekstra gledelig å bli møtt med slik en flott brett! Tilnærmet perfekt symmetri, og sannsynligvis skarp nok til å sprette opp papiret på sjokoladehjertet rombetjeningen hadde lagt på puten. Kudos!
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Clarion Collection Hotel Bakeriet, Trondheim - juni 2012

Bidragsyter har vært på dette hotellet før...
"Sjekket ut Bakeriet i Trondheim. Var skandale sist. Som førte til beklage og gave fra direktøren. Det virket. Og gaven skulle vært returnert. Veldig bra dette." Ja dette er veldig bra, tydelig at det hjelper å klage. Les for all del den morsomme forhistorien via denne lenken.
Takk til bidragsyter Kjell Ivar for utrettelig arbeid i det godes tjeneste!

onsdag 13. juni 2012

Vann Spa Hotell & Konferens, Brastad, Sverige - juni 2012

En jomfrubidragsyter får ordet:
"Hei,
Etter å ha vært ihuga leser av siden syntes jeg det var på tide å bidra. Sjekket i dag inn på Vann i Barstad (Sverige). God service, flotte lokaler og fint rom. Spenningen var derfor stor da jeg gikk på badet for å inspisere bretten. Forholdsvis skuffet over bretten. Her har det tydelig gått fort for seg uten at de har skjønt viktigheten av en fin og stilren brett.
Med Vennlig Hilsen 

Stefanie"
Hva bretten gjelder så har den spire til å bli bra, men som bidragsyter riktig påpeker, hastverk er lastverk!
Takk til Stefanie for bidrag, og hjertelig velkommen til vårt dorullbrettunivers!

Rica Maritime Hotel Haugesund - juni 2012

Det var ikke mye som ble oss til del under lokket, men ved avløfting av dette åpenbarte det seg en riktig så flott brett. Noe usynkron men skarp nok til å drepe de tre måkene i Haugesunds byvåpen i et velrettet hogg (hvorfor avretting av måker bringes inn i dette har med en historie om bidragsyterens tur til Haugesund på mc, og en treffsikker måke, som resulterte i en spyle-av-mc-dressen-stopp på Aksdal på vei til Haugersund). Noe tullete blir det da at hotellet minsker det gode inntrykket ved å kreve kr 20,- for verdens minste tannkremtube samt en liten tannkost. Dette burde vært gratis for hotellets gode, dog glemsomme gjester.
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Rica Hotel Alta - juni 2012

Bidragsyter er fornøyd:
"Nesten uklanderlig synkronbrett på Rica Hotel Alta. 9 av 10 poeng!".
Dette er veldig bra! Vi ser jo ofte hvor vanskelig det synes å være å lage tilnærmet like brett på dobbeltholdere, så når man ser to flotte eksemplarer som dette på nevnte holder må man være fornøyd!
Fornøyd er vi selvfølgelig også med bidragsyter Heidi N, takk til henne!

Thon Hotel Lofoten, Svolvær, Vågan - juni 2012

Det er ikke mye som slipper ned utenforbi (som de sier i Stavanger) her, men det lille som er gir bud om en fin dorullbrett!
Takk til Trond for bidrag.

søndag 10. juni 2012

Motel 6, Silver City, New Mexico, USA - juni 2012

Bidragsyter er ikke fornøyd:
"En tragedie! Og dette er det dyreste rommet hittil! Fy og fy!"
Ja dette er en skam. Kanskje finner man noe av årsaken i at New Mexico New ikke har noe offisielt språk. Siden det ble snakket spansk her i 250 år før noen begynte å snakke engelsk, har imidlertid staten alltid utgitt alle offisielle dokumenter på både spansk og engelsk. Statssangen har tekst både på spansk og engelsk. Ikke rart man er forvirret. Men at forvirrelsen skulle være stor nok til at man glemmer sine dorullbrett holder selvfølgelig ikke som unnskyldning, men kan til nød godtas som en forklaring. 
Takk til bidragsyter Jon Henrik.

Motel 6, Tucson Airport, Arizona, USA - juni 2012

Bidragsyter kommenterer:
"Ok brett, men et lite feilskjær i høyre hjørne. Manglende trykk i bretten? Skjødesløshet?"
Et godt eksempel på manglende trykkpress, en type skjødesløshet som trekker ned inntrykket av en ellers ganske så fin brett!
Takk til Jon Henrik for nok et bidrag, måtte hans nye tur i USA være oss til glede og ham til behag, og omvendt!

Motel 6, El Cajon, California, USA - juni 2012

Bidragsyter har vært på dette hotellet før:
"Motel 6 i El Cajon, California. Som man vil huske, hadde undertegnede flere opphold der under forrige dannelsesreise, med gode resultater:
Tidligere innslag:
http://dorullbrett.blogspot.com/2012/01/motel-6-el-cajon-california-usa-januar_31.html
http://dorullbrett.blogspot.com/2012/01/motel-6-el-cajon-california-usa-januar.html
http://dorullbrett.blogspot.com/2011/11/motel-6-el-cajon-california-usa-oktober.html
Dette er derimot ganske så slett!"

Ja dette var ikke bra, og en fin påminnelse om hvor viktig det er at vi er "der ute" for å rapportere om tingenes tilstand!
Takk til Jon Henrik for bidrag, hilsen en redaktør med USA-abstinens.

Marina Motel, Seward, Alaska, USA - juni 2012

Bidragsyter er fornøyd.
"Ikke mye å si på denne bretten!"
Helt korrekt! Skarp nok til å buksprette laks med! Takk til bidragsyter Jon Henrik.

lørdag 9. juni 2012

...om dorullbrettbloggen

Redaktøren av bloggen driver også med standup, og under en standupsesjon på Sandnes Brygge 7. juni benyttet han anledningen til å orientere om bloggen, få gitt hyllest til Ole som hadde ideen, og ikke minst sikret et gavekort til 2000-bidragskonkurransen.

...om dorullbrettbloggen by Harald Eide Ellingsen

fredag 8. juni 2012

Hilton Garden Inn, Pittsburgh PA, USA, juni 2012

Som vanlig fyldig og innsiktsfull kommentar fra Jostein:
"Vyrde Redaktør,
To OK, brettar ved ankomst.
Rullen til venstre var rotert tilbake til ein posisjon der bretten var vanskeleg tilgjengeleg, eit lite minus for dette. Der er også litt å gå på med omsyn til estetikken til begge brettane, men det får passere.


Når det gjeld oppfølgingsbrett så var det rullen til venstre som blei nytta under opphaldet, derfor er det bilete berre av denne for dagane etter ankomstdagen.
Ein konstaterer at det blei laga brett berre 1 av 4 dagar under det daglege reinhaldet.
Derfor kan ein nok ikkje plassere dette hotellet i kategorien "høgkvalitetsbrettehotell".
Skal ein våge seg på eit terningkast for totalinntrykket så blir det nok ein 7'er.
"Jammen terningen går berre til 6" vil kanskje enkelte argumentere. Og det er sjølvsagt rett, men her er det to dorullar, derfor 2 terningar og skalaen gjeng til 12.
Vennleg Helsing
Jostein"

Denne bidragsyteren har ved sine tidligere bidrag og kommentarer vist at man ikke skal utfordre ham på matematikken! Sier han 2 terninger og skala til 12 så er det 2 terninger og skala til 12.
Takk til Jostein for bidrag, måtte hans USA-opphold være både ham og vår blogg til behag og nytte!

Thon Gildevangen Hotel, Trondheim - juni 2012

Oh yes! Dette hotellet har hatt en flott progresjon hva brett gjelder, og her presterer de en virkelig praktbrett! Perfekt symmetri og skarp nok til å trimme selv den villeste Trondheims-mustasje!
Takk til bidragsyter Tormod.

Park Inn Poliarnie Zori, Murmansk, Russland - juni 2012

"Brette kan de i hvert fall" er bidragsyter ganske så korrekte kommentar til disse flotte brettene. Og det attpåtil på side-by-side dobbelholder! Veldig veldig bra, eller Очень, очень хороший som de ville sagt det i Russland (bare sånn i tilfelle bretterne leser bloggen vår).
Takk til bidragsyter Janne.

onsdag 6. juni 2012

Vintage Hotel, Brussel, Belgia - juni 2012

Bidragsyter kommenterer:
"Her må rombetjeningen ha stått på hodet for gjesten, for dette var en oppoverbrett."
Man kan jo bare se for seg reaksjonen Belgias store detektiv Hercule Poirot ville hatt til denne...
Takk til bidragsyter Gjermund.

tirsdag 5. juni 2012

Dear friends from the Humor Conference

Some of you said you wanted to go to this site, and just in case some of you did: Welcome to the Toilet Paper Fold Universe! 
Thank you for the very warm welcome and all the good words on the Humor conference, it was a weekend of motivation, inspiration, pleasure and friendship! Hope to see all you all again! 
Love, Harald"

Westmark Hotel, Fairbanks, AK, USA - juni 2012

Bidragsyteren er fornøyd:
"En aldeles glimrende brett på et fortreffelig hotel! Store, behagelige rom, normalt langt bortenfor undertegnedes reisebudsjett"
Takk til Jon Henrik for nok et bidrag, gratulerer med flott og ikke minst velfortjent brett!

Koyukuk Lodge, Wiseman, AK, USA - juni 2012

Bidragsyteren har ordet:
"Null brett og rullen satt inn feil vei. Dette er ellers et helt glimrende sted; en privat hytte i knøttlille Wiseman (befolkning: 14). De har nøyaktig EN betalingstelefon, og postkontoret, som stengte i 1956, har nå sunket halvveis ned i grunnen. Det kunne man få lyst til selv også, etter å ha sett denne totale mangelen på brett, men resten av hytten var skinnende ren og ordentlig - begge eierne er tyskfødte, så vi får tro at dette glippet skyldes en form for kulturelt betinget uvitenhet."
Takk til Jon Henrik, som virkelig får oppleve mye!

Super 8 Motel, Fairbanks, AK, USA - juni 2012

Vår bidragsyter måtte svikte motellkjeden han er trofast til i USA, men er fornøyd med bretten:
"En overraskende sterk brett med fransk tupp fra Super 8  (motel 6 har ingen bygg i Alaska)..."
Takk til Jon Henrik for nok et bidrag.

Puffin Inn, Anchorage, AK, USA - juni 2012

Så er vår glade globetrotter Jon Henrik kommet seg til Alaska, og tar vi ikke helt feil har han besøkt alle statene i USA! Han ble ikke møtte med jubel og dorullbrett:
"Helt slett rull på et ellers helt greit hotell. Vi får tro det er døgnvillheten som gjør seg gjeldende her."
Hans eller bretterens?
Takk til bidragsyter Jon Henrik, vi gleder oss til å følge hans videre ferd.

mandag 4. juni 2012

Holiday Inn Express, Plainville, MA, USA - juni 2012

Så flott å få avsluttet USA-oppholdet med en brett! Ikke verdens fineste, men en brett er det dog! Og hotellet lovet Kingsize-bed, og det må man si - når senger når en til hoften er det virkelig snakk om kingsize!
Det er redaktøren selv som har vært i USA, han har deltatt på en humorkonferanse, og hadde der gleden av å introdusere dorullbrettbloggen til et lydhørt publikum. Og skikkelige dorullbrettentusiaster ble de! Fikk masse gode tilbakemeldinger på at dette var både morsomt og nyttig!
Mange av deltakerne ville gå inn på siden for å se mer, og redaktøren tar seg derfor den frihet å skrive en hilsen til dem, på en slags engelsk:
"DEAR FRIENDS FROM THE HUMOR CONFERENCE
Some of you said you wanted to go to this site, and just in case some of you du: Welcome to the Toilet Paper Fold Universe! Thank you for the very warm welcome and all the good words on the Humor conference, it was a weekend of motivation, inspiration, pleasure and friendship! Hope to see all you all again! Love, Harald"

Norlandia Rognan Hotell, Saltdal - juni 2012

Bidragsyteren er i tvil:
"Jeg vet ikke hva jeg skal mene. Dette er Rognan hotell. Noe likegyldig brettet, kanskje".
Det kan man svært gjerne si, men historikken til dette hotellet er så dårlig at det uansett er flott at de nå begynner å ta dorullbretten på alvor!
Takk til Leif Anders, som etter hva vi kan se med dette bidraget er jomfrubidragsyter. Velkommen til vårt
dorullbrettunivers!