søndag 22. mars 2009

Copenhagen Strand Hotel, København, Danmark - mars 2009

"Hotellet ligger centralt i København kun et stenkast fra Nyhavn og Strøget" står det å lese på hotellets nettsider. Nå skulle mye forundre oss om bidragsyteren var i København for å delta på demonstrasjoner, så dette med stenkast skal vi ikke be henne om å bekrefte. Men vi registrerer at det er en fin brett, noe utradisjonell, men absolutt både estetisk og praktisk i stand til å fylle våre krav. Takk til bidragsyter Heidi N.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er vel ei alminneleg oppfatning at, med enkelte heiderlege unntak, jenter er ganske dårlege til å kaste. Dersom ein legg slike forutinntatte haldningar til grunn kan det derfor godt tenkast at avstanden målt i antal steinkast blir meir enn 1 i dette tilfellet. Tek ein i tillegg omsyn til presisjonen i retninga til kastet, kan ein ikkje utelate at ein serie kast vil arte seg som Brownske rørsler, og at avstanden frå startpunktet skalerer med kvadratrota av antal kast.