søndag 1. mars 2009

Clarion Collection Hotel Twentyseven, København, Danmark - februar 2009

Enevoldskongene på 16-1700 tallet ønsket at København skulle bli en både rik og representativ hovedstad med tallrike monumentalbygninger, og mon de ikke med dette la grunnlaget for at dorullbretter også skulle bli en del av det totaluttrykket som skulle møte byens besøkende. Det er i hvert fall en ok brett dette, kunne godt hatt en mer markant spissing, men pytt pytt, for pirkete skal vi ikke være. Takk til Geir Egil som med dette yter sitt jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: