tirsdag 24. mars 2009

Kjøbmandsgaarden Hotell, Mandal - mars 2009

En flott brett i dette hotellet som har tilhold en verneverdig bygning, og kanskje er det derfor det er nødsaget med vakumtoalett... Som vår bidragsyter sier: "Så vidt jeg våget gjøre meg nytte av avtrede og papir. Var glad det var desinfisert i fall jeg ble suget ned..."

Men bretten er aldeles fremtredende, og det er glede å se at de behersker dorullbretting bedre enn rettskriving. på nettsidene tilbys det både "Tråløst internet" og "Varm kvelsmat". Men hva gjør vel noen skrivefeil, det bekrefter vel bare oppfatningen av sørlendinger som et sjarmerende og varmt, dog kanskje noe enkelt, folkeferd. Takk til bidragsyter Bitte.

Pluss i margen hvis vi hadde hatt en slik tilgjengelig for at hotellet opplyser om at toalettet er desinfisert!

Ingen kommentarer: