tirsdag 31. mars 2009

Hurdalsjøen Hotell, Hurdal - mars 2009

Da var Hurdal kommune innlemmet i bloggen vår, men dessverre ingen ærerik entre for kommunen. En slik manglende brett står jo som en hån mot kommunens eventuelle planverk for turisme og redaksjonen håper at noen på neste folkemøte kan ta opp de negative sidene manglende dorullbrett har for en kommunes anseelse og omdømme! Takk til Trond for bidrag.

1 kommentar:

Jostein sa...

Eg ser på innspela til Hurdal sin kommuneplan at der er eit tiltakspunkt på "Hurdal live" – web-kamera. Eg undrast på om nokon ville merke forskjel dersom ein berre la ut stillbilete.