fredag 28. desember 2018

Hotel Tønderhus, Tønder, Danmark - oktober 2018

"Vyrde Redaktør
 Sidan det no er slått fast at Hotell Tønderhus har starta med dorullbrettar, så tenkte eg det kunne høve å sjekke om dei også har innført oppfølgingsbrettar. Det har dei så langt eg kan sjå ikkje gjort. Inntil vidare så får ein glede seg over velkomstbretten, og så får ein halde fram med rapporteringa. Kanskje får dei etter kvart også med seg poenget med oppfølgingsbrettar?
Vennleg Helsing
Jostein"
Det kommer nok, får vi håpe. Takk til Jostein for nok et bidrag. 

Ingen kommentarer: