fredag 28. desember 2018

Sødorp Gjestgivergård, Vinstra, Nord-Fron - desember 2018

"Vyrde Redaktør,
Det er godt mogleg at eigarane meinte at dei gjorde det enkelt for seg sjølv då dei installerte dette svineriet på badet på roma sine. Men tvert om, eg reiknar med at dette er den direkte årsaka til at E6 blei flytta til andre sida av dalen, og dermed tok med seg storparten av kundemassen. Om dei vil ha attende noko av trafikken til overnattingsstaden sin er det best å røske ut rælet og få på plass ordentlege dorullhaldarar, og framfor alt lage dorullbrettar for gjestane.
I rettvisa sitt namn så må eg også nemne at sørvisinstillinga for øvrig var utmerka, prisen hyggeleg, og frokosten så god som ein har lov å vente når antalet gjestar er begrensa.
Vennleg helsing
Jostein"

Det er både riktig og viktig som bidragsyter gjør å vise til at de ansattes servicenivå kan være høyt selv om det brukes slike dispensere, det er vel som regel ikke rombetjeningen som velger inventaret.
Takk til bidragsyter Jostein, som nok en gang har bragt en ny kommune inn i dorullbrettuniverset vårt!

Ingen kommentarer: