torsdag 9. august 2012

Sundvolden Hotel, Hole - august 2012

Bidragsyter mener dette er en "fin og klassisk brett", redaksjonen er forsåvidt enig men skulle ønsket seg en mye bedre symmetri. Men skarpheten synes utmerket!
Takk til bidragsyter Snorre, som etter sigende oppholder seg på Sundvolden for å delta på et kurs. Vi regner med at hans dorullbrettbidrag gir ham mange ekstrapoeng.

Ingen kommentarer: