torsdag 9. august 2012

Radisson BLU Airport Hotel, Oslo Gardermoen​, Ullensaker - august 2012

Som kutymen er, når man begynner sin kommentar med "vyrde redaktør", får man sporenstreks ordet:
"Vyrde Redaktør,
Det var med stor bekymring eg merka meg at det blei registrert manglande brett ved dette hotellet tidlegare i sommar. Så langt eg har oversikt over har dette hotellet ein prikkfri historikk før dette. Derfor var det godt å sjå at eg også denne gangen blei møtt av ein fin brett ved ankomst, så ein får tru at den manglande bretten i juli var eit hendeleg uhell frå hotellet si side. Eit trena auge (og dei finnest det nok mange av mellom dei som vitjar dette forumet) vil sjå at det er krøll på papiret under dorullhaldardekslet, men dette ser ein stort på.
Vennleg Helsing
Jostein"

Det var nok et samstemt dorullbrettmiljø som holdt pusten når det ble avdekket manglende brett på dette hotellet tidligere i sommer, men som nå kan puste lettet ut, det var nok et arbeidsuhell, en ren forglemmelse.
Takk til Jostein, som aldri glemmer å sende inn dorullbrettbidrag!

Ingen kommentarer: