onsdag 1. august 2012

Rica Forum Hotel, Stavanger - juli 2012

En helt grei brett dette, rett i nedre kant. Bidragsyter Eirik har fått med seg selv i dette bidraget, så kan dere jo se hvordan vår bidragsyter par excellence ser ut! Takk til Eirik for nok et bidrag!

Ingen kommentarer: