lørdag 1. mars 2014

Sunwing Fanabe Beach, Playa de las Americas, Tenerife, Spania - februar 2014

Jomfrubidrag fra Aina H.:
"Sender endelig mitt første bidrag til samlingen, men har i flere år hatt i tankene å gjøre det, så når jeg bare får bladd i bildearkivet mitt, skal det nok komme flere :)
Denne dorullbretten er fra Sunwing Fanabe Beach på Playa de las Americas på Tenerife. Lurer på om bretteren her ønsker å vise at hun/han behersker flere bretter ..."

Empirien viser at det er vanskelig å få til like brett på dobbelthengere, det kan skyldes ulike brettere eller som Aina H. her påpeker: man ønsker å vise at man behersker flere sider av kunsten. Vel, denne kunstneren kunne nok utøvd bedre håndverk...
Tusen takk for bidrag og velkommen i vårt dorullbrettunivers Aina H.!

Ingen kommentarer: