søndag 23. mars 2014

Hotel Ullensvang - mars 2014

Rapport fra rom 219:
"Flott brett, men skjemmes noe grunnet manglende symetri, hvis man skal være pirkete.
Over rullen skimtes noe som kan minne om et askebeger, i dag tjener vel dette best som mobilholder."

Flott brett! Takk til bidragsyter Eirik G.

Ingen kommentarer: