torsdag 6. mars 2014

Sanden Pensjonat, Lærdal - mars 2014

"Pen pynteleg og korrekt - på rom nr.1" er bidragsyters kommentar. Og denne er virkelig både pen, pyntelig og korrekt, i tillegg til skarp og symmetrisk! En virkelig godbit her i det første bidraget fra Lærdal Kommune!
Takk til bidragsyter Bente!

Ingen kommentarer: