lørdag 1. mars 2014

Raumergård​en Hotel, Ask i Gjerdrum - februar 2014

"Årets strategisamling med jobben ble lagt 'in the middle of nowhere' på Romerike. Som dorullinstallasjonen og mangel av dorullbrett viser så har dette stedet en vei å går når det gjelder service. Personalet har et preg av likegyldighet over seg. Unntaket var middagen; et fantastisk måltid inspirert av det franske kjøkken. Det vitner om at de kan hvis de vil."
Kan de lage god mat kan de også lage gode dorullbrett! Det er ikke rakettetterforskning!
Takk til bidragsyter Terje, som med dette innlemmer en ny kommune i bloggen vår!

Ingen kommentarer: