mandag 22. oktober 2012

The Castle, Coldstream, Skottland - oktober 2012

Bidragsyter gir oss nok en historieleksjon:
"Siste bidrag fra Skottland er fra landsbyen Coldstream, som regnes som den første grensebyen (når man kommer fra engelsk side), og titulerer seg som "the first toon in Scotland". Også her er det mye historie; store deler av Skottlands daværende elite, inkludert kongen, ble moset av Henry VII (far til VIII) i 1513, på Flodden Field, ikke langt unna. Storbritannias eldste regiment i kontinuerlig eksistens har også tatt sitt navn herfra; The Coldstream Guards ble opprettet i kjølvannet av den engelske borgerkrigen midt på 1600-tallet. Dessuten kommer Storbritannias statsminister 1963-4, Sir Alexander Douglas-Home (Baron Home of the Hirshel)) herfra, og er begravet her. BRETT klarer de imidlertid ikke å tilby en stakkars veifarende. Huttetu!"
Ingen historisk brett altså! (Beklager ordspillet). Takk til bidragsyter Jon Henrik.

Ingen kommentarer: