fredag 14. september 2012

Super 8, Pierre, South Dakota, USA - august 2012

Bidragsyter får ordet:
"Bidrag fra Pierre, delstatshovedstaden i South Dakota. Også en ok by, med et historisk senter. Som de med særs god (og veldig, veldig spesiell) hukommelse vil erindre, har Super 8 (muligens tidligere konsekvent refert til som Motel 8 av undertegnedes døgnville hjerne)  "utmerket" seg med grovt dyre rom og stort sett elendig brett (eller mangel på sådan). Her er intet nytt under solen, eller Nihil novi subter solem, som vi med dannelse sier."
Dorullbrettbidragsyter med dannelsen. En såkalt smør-på-flesk setning, eller ridende-rytter-til-hest. Selvsagt har en dorullbrettbidragsyter dannelse, det er jo innforstått. Og en som da har mer dannelse enn de fleste er vår trofaste bidragsyter Jon Henrik, takk til ham for nok et bidrag!

Ingen kommentarer: