mandag 24. september 2012

P-Hotels Oslo - september 2012

Et noe rart navn på et hotell, men så viser det seg at P'en står for mye: Plassering, pris, produkt, personlig, påvirkning og prosedyrer. Vi henger oss selvfølgelig opp i den siste, prosedyrer, og gjengir fra hotellets nettside: "Prosedyrerer - P-Hotels har laget og beskrevet prosedyrer for å kvalitetssikre driften. Disse er tilgjengelig på vår egen intraweb." Når har ikke vi tilgang til hotellets intraweb, men mye tyder på at det der står beskrevet korrekt prosedyre for å lage dorullbrett - for denne utgangen er meget bra!
Takk til Snorre for bidrag.

Ingen kommentarer: