søndag 23. september 2012

A new king on the blogg!

Vår trofaste bidragsyter av både brett, kommentarer og statistikk har et betimelig innspill:
"Vyrde Redaktør,
Eg gjeng ut frå at eit samla dorullbrettforumbidragsytarmiljø har følgt med i andelaus spaning på Jon Henrik sine omfattande ekspedisjonar for å kartlegge dorullbrettar i England, USA og Australia/New Zealand  siste
året, og med eit slikt aktivitetsnivå var det jo berre eit spørsmål om tid før dette ville bringe denne bidragsytaren opp til topplasering i antal bidrag til forumet. Den vedlagte figuren viser tydelig den omfattande
innsatsen det siste året, med 144 brettebidrag på mindre enn eit år, og dermed første "tronskiftet" på statistikken på nær 5 år. Eg vonar redaktøren er samd med meg i at denne hendinga fortener ei markering på forumet.
Vennleg Helsing
Jostein"

Tiltredes!

Ingen kommentarer: