søndag 22. juni 2014

Sundvolden Hotel, Hole - juni 2014

Varierende kvalitet fra ellers solide Sundvolden her! Bidragsyter Aleksander kan være fornøyd (høyre brett) mens bidragsyter Snorre (venstre brett) har grunn til å være snurt over bretten. Takk til dem begge.

Ingen kommentarer: