mandag 9. juni 2014

Hilton Lafayette, Louisiana, USA - juni 2014

"Our community values long-time residents, welcomes newcomers and enjoys visitors" sier selveste ordfører Tony Roswarki byens nettsider, og han har sine ord i behold gitt de fine dorullbrett de yter sine besøkende!
Takk til Olav for bidrag.

Ingen kommentarer: