søndag 22. juni 2014

Holiday Inn, New York, NY, USA - juni 2014

En skarp og symmerisk brett fra New York dette her, fra et av Holiday Inn hotellene der.
Takk til bidragsyter Eirik H, som med dette yter sitt jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: