onsdag 11. september 2013

Cruachan Hotel, Fort William, Skottland - juli 2013

Bidragsyter beretter:
"Dette er fra Cruachan Hotel i Fort William, på vestkysten. Her ser vi en grell illustrasjon av skotsk sparsomlighet, som bare delvis ble oppveiet av at Storbritannias høyeste fjell, Ben Nevis ligger like om hjørnet."
Takk til Jon Henrik for bidrag.

Ingen kommentarer: