tirsdag 14. juni 2016

Scandic Seilet Molde - juni 2016

Nei nei nei. Her blir man plassert i et rom i "Akterseilet", som man nærmest må være orienteringsløper for å finne, og så blir man sannelig akterutseilt hva gjelder dorullbrett også! Splitte mine bramseil, noen må gå planken!
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: