fredag 24. juni 2016

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand - juni 2016

Sjokk, så vantro, så rolig, det var de tre fasene bidragsyter måtte gjennom før han konstanterte at denne rullen var ny og ubrutt, og dermed unntatt dorullbrettplikten!
Dette vet vi, thi bidragsyter er redaktøren selv. Som nå faktisk troner bidragstoppen, et par bidrag over Jon Henrik!

Ingen kommentarer: