mandag 13. juni 2016

Quality Hotel Expo, Bærum - juni 2016

"Vyrde Redaktør,
Så vidt eg kan sjå frå arkivet er det rundt 18 månadar sidan nokon har rapportert dorullbrett-kvalitet på dette hotellet, og observasjonen min denne veka er at det er på tide at nokon held dei litt i øyrene før det sklir heilt ut. Brettane har tidlegare vært skarpe og fine, no er dei lause og lurvete. Rett nok skal dei i utgangspunktet ha solid med plusspoeng for å diske opp med oppfølgingsbrett på dag 2, men når den ikkje er betre enn dette gjeng det nesten ut i null. Totalt sett er det sjølvsagt godkjent, men det er litt trist å notere ein såpass markant kvalitetsnedgang sidan sist. Og blir det ikkje tatt tak for å snu denne trenden så kan det fort bli stryk ved neste vitjing.
Vennleg Helsing
Jostein"

Ja dette er et typisk eksempel på utskliing! Flott at våre bidragsytere passer på! Takk til Jostein for nok et bidrag. 

Ingen kommentarer: