søndag 5. juni 2016

Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim - april 2016

"Vyrde Redaktør,
Dette er bra levert, spesielt når det er hotellstreik i byen og dei tilsette stend på hovudet for å få hotelldrifta til å gå rundt. At ein då prioriterer å lage nokonlunde ordentleg dorullbrett viser berre at dette hotellet verkeleg har forstått kor viktig dette er for den kvalitetsmedvitne gjesten. Bravo!
Vennleg Helsing
Jostein"
Bravo Bravissimo!
Takk til bidragsyter Jostein.

Ingen kommentarer: