søndag 5. juni 2016

Hyatt Regency Chicago, Chicago, Illinois, USA - mai 2016

"Vyrde Redaktør,
Dette er ei av det betre hotellopplevingane hittil i år. Rett nok er ikkje kvaliteten på dorullbrettane heilt i ypperste klasse, men til gjengjeld blir det laga ny brett kvar einaste dag. Dette er eit av dei fremste kjenneteikna på eit kvalitetshotell, så hit kjem eg gjerne igjen dersom høvet byr seg.
Vennleg Helsing
Jostein"
Kontinuitetsbrett er alltid et kvalitetsstempel!
Takk til bidragsyter Jostein. 

Ingen kommentarer: