tirsdag 19. juni 2018

Atlanten Turistsenter, Kristiansund - mai 2018

"Komplett og fullstendig mangel på enhver antydning til brett. Sad!" sier vår bidragsyter. Vi er enig. So sad.
Takk til Jon Henrik for bidrag. 

Ingen kommentarer: