lørdag 16. september 2017

Stryn Kaffebar & Vertshus, Stryn - juli 2017

"Vyrde Redaktør,
I fjor på desse tider så var dette ein overnattingsttad med moderat prisnivå og velkomstbrett til gjesten. I år så har dei skrudd opp prisen til hotellprisnivå, og samstundes kutta ut sørvis som ein vanlegvis ventar å få på hotell, så som reinhald/søppeltøming/oppreiing av seng, og framfor alt så har dei kutta ut dorullbretten. Denne gjesten tok konsekvensen av dette, og flytta til ein annan overnattingsstad med hotellpris, og som faktisk er eit hotell.
Vennleg Helsing
Jostein"
Sånn skal det gjøres!! Takk til Jostein for bidrag. 

Ingen kommentarer: