søndag 25. juni 2017

Molde Vandrerhjem Hostel, Molde - juni 2017

"Vyrde Redaktør,
Ingen dorullbrett, og det er vel heller ikkje vanleg at vandrarheimar legg så stor vekt på dette. Men, dette er ein uåpna splitterny dorull. Ein kan derfor ikkje sjå vekk frå moglegheita av at personalet lagar dorullbrett på åpna dorullar. Det kan derfor vere bryet verdt å take turen for å sjekke igjen ved eit seinare høve.
Vennleg Helsing
Jostein"
Absolutt! Det er von i hengande snøre!
Takk til Jostein for nok et bidrag. 

Ingen kommentarer: