søndag 27. november 2016

Radisson BLU Airport Hotel, Oslo, Gardermoen, Ullensaker - november 2016

"Vyrde Redaktør,
I følge arkivet er det over 1 år og 8 månadar sidan sist eg inspiserte dette hotellet. Men ingen fare, her vartast det opp med ein flott brett trass i at der er knapt med papir på rullen.
Vennleg Helsing
Jostein"
Til glede for både gjesten og husøkonomen!
Takk til bidragsyter Jostein. 

Ingen kommentarer: