lørdag 19. november 2016

Clarion Collection Hotel Oleana, Bergen - november 2016

"Oleana i Bergen. Å dette kalles vel "itjnå"..........?"
Itjnå, Zero, zilch, zip, nada, nothing!!
Takk til Kjell Ivar for bidrag.

Ingen kommentarer: