søndag 26. juli 2015

Radisson BLU Royal Garden Hotel, Trondheim - Juni 2015

"Vyrde redaktør,
Denne bretten er det ikkje mykje å utsetje på. Det måtte i såfall vere den manglande symmetrien, som det er uvisst korvidt den er tilsikta eller eit uhell. Sidan der er ein fald på dopapiret til høgre, under dorullhaldarloket, heller eg til det siste. Men resten av handtverket er av høg klasse.
Vennleg Helsing
Jostein"

Takk til Jostein for bidrag.

Ingen kommentarer: