mandag 27. juli 2015

Best Western LetoHallen Hotel, Dal, Eidsvoll - juli 2015

"Vyrde Redaktør.
Det er uendeleg trist at det er i Eidsvoll, av alle stadar, at ein skal kome over noko slikt. Toalettpapiret var rett nok ikkje oppfunne i 1814, men hadde det vært det så er eg viss på at grunnlova ville ha inneholdt ein paragraf som forbyr slike dorullhaldarar. Men det er på ingen måte for seint. Det er gjort ikkje mindre enn 18 endringar i grunnlova etter årtusenskiftet, og det burde derfor vere overkomeleg å få inn ein dorullhaldarparagraf også. Dersom paragraf 2, den tidlegare jøde- og jesuittparagrafen, skulle vere ledig, så kunne det passe der. Skulle redaktøren framleis vere aktiv i politikken kan han kanskje setje i verk dei naudsynte åtgjerdene for å få på plass dette.
Vennleg Helsing
Jostein"

Redaktøren er på saken! Takk til bidragsyter Jostein, som nok en gang har ført en ny kommune inn i vårt univers. Bare så synd for kommunen at det ikke var mer ærbart enn dette.

Ingen kommentarer: