mandag 24. november 2014

Utstein Kloster Hotell, Rennesøy - november 2014

"Oioioi" mener vår bidragsyter, og redaksjonen er helt enig! Dette er en skikkelig oioioi-mangel-på-brett. Forferdelig og ganske uforståelig når hotellet ellers skårer så bra på mat og service.
Takk til bidragsyter Helene.

Ingen kommentarer: