lørdag 29. november 2014

Hotel Tønderhus, Tønder, Danmark - november 2014

Bidragsyter får ordet:
"Vyrde Redaktør,
Tønder er ein liten by som ligg heilt på grensa til Tyskland, og Hotel Tønderhus er ein triveleg overnattingsstad midt i byen.
Dorullen på badet, derimot, er ikkje helit på grensa men langt over grensa for kva ein kan akseptere.
Dette er stryk.
Vennleg Helsing
Jostein"

Ja, her burde tyskerne besøkt og forklart litt om hvordan ordnung muss sein!
Takk til bidragsyter Jostein for nok et bidrag og medfølgende kommentar.

Ingen kommentarer: