torsdag 28. juni 2012

Thon Opera Hotel, Oslo - juni 2012

Bidragsyters kommentar:
"Ja et veldig dårlig forsøk på en brett eller hva ?? Redaktøren får bestemme."
Og redaktøren bestemmer at... at... nei dette var ikke lett. Men noe tyder på at det er gjort et stakkarslig forsøk på brett, men uten tanke hverken på trykkpress, skarphet eller symmetri, og da blir resultatet som dette. Takk til bidragsyter Odd Erik, som av uviss grunn ser ut til å foretrekke å bo på to forskjellige hotell ved sine Oslo-opphold.

Ingen kommentarer: