onsdag 20. juni 2012

Motel 6, Wichita, Kansas, USA - juni 2012

Bidragsyter utfordrer redaktøren:
"Her må en jo bare spørre redacteuren, som innehar betydelig mer kompetanse enn en sølle omstreifer: Hva er egentlig fasit når det gjelder ruller som ikke er åpnet? Er det virkelig akseptabelt å bare slenge inn en rull i holderen, og så er man ferdig for dagen? Inquiring minds would like to know." 
Vel, redaktøren kan ikke heller annet en å synse rundt dette, samt selvfølgelig åpne for alminnelig debatt rundt temaet. En dorullbrett skal signalisere "et jomfruelig toalett" i den forstand at det siste man gjør etter rengjøring er å brette en dorullbrett, for å tilkjennegi at rom og bad er rengjort. Den hensikt vil man nok også oppnå med en uåpnet dorull, thi et toalett med uåpnet dorull ikke kan sies å være et toalett egnet for aktiv bruk. Så man kan nok konkludere med at man delvis oppfyller gjestens velbehag ved dette, selv om man selvfølgelig fratar gjesten gleden ved å se en fin dorullbrett, og den praktiske nytten dorullbretten rent grepmessig når toalettpapiret skal benyttes.
Takk til Jon Henrik for bidrag! Vi mistenker ham for å få håndskrevet julekort fra direktøren i Motel 6 i år!

Ingen kommentarer: