tirsdag 20. mars 2012

Sauda Fjordhotell - mars 2012

Sauda store sønn, forfatteren Kjartan Fløgstad, skildrer i sin bok "Fyr og flamme" avviklingen av industrisamfunnet, der siste generasjon mister klassetilhørigheten sin og ender i rastløshet og indre tomhet. Og som man sier - "ex nihilo nihil fit" - av intet kommer intet - heller ikke dorullbrett! Det er de dårlige bidragene fra Sauda et godt eksempel på! Kanskje er det noe dramatisk å kjempe for å innføre klassesamfunnet igjen - men noe må gjøres - så mye er sikkert!
Takk til bidragsyter Siri.

Ingen kommentarer: