tirsdag 20. mars 2012

Bjorligard Hotell, Lesja - mars 2012

Bidragsyter beretter:
"Vyrde Redaktør,
Dette hotellet høyrer til ei hotellkjede som heiter "Classic Norway", og på mange måtar lever hotellet opp til namnet til kjeda. Men ein får verkeleg vone at det ikkje insinuerast at manglande dorullbrett er eit kjenneteikn for det klassiske norske.
Vennleg Helsing
Jostein"
Nei heldigvis hører slik slendrian til unntakene!
Takk til Jostein for nok et bidrag, og for å ha brakt enda en ny kommune inn i dorullbrettuniverset!

Ingen kommentarer: