søndag 9. oktober 2011

Quality Hotel Augustin, Trondheim - september 2011

Bidragsyter får ordet:
"Vyrde Redaktør,
Hotel Augustin i Trondheim har fått rosande omtale i det siste for høg og konsistent brettekvalitet. Derfor tenkte eg det var på sin plass å verifisere standarden ved å ta sjølvelakmustesten på eit høgkvalitetsbrettehotell; oppfølgingsbrett på dag nr 2. Og det er meg glede eg kan stadfeste at dette hotellet leverer varene; oppfølgingsbretten er av nøyaktig same gode kvaliteten som den ein blir møtt av ved ankomst. Hadde det vært litt støv på rommet så kunne eg alltids ha bøygd meg i det, men romet er gullande reint så derfor nøyer eg meg med å gratulere hotellet med flott innsats og topp-score.
Vennleg Helsing
Jostein"
Takk til Jostein for bidrag og kommentar, og det er jo fint å se at det her er fullt samsvar mellom dorullbrett og kvalitet på rom og renhold ellers!

Ingen kommentarer: