fredag 2. september 2011

Thon Hotel Bristol, Oslo - august 2011

"Hotell Bristol, men hvor er rullen?" var bidragsyters berettigede første spørsmål... så oppklares det: "bretten var gjemt under lokket... i all retferdighet!!"
Bidragsyter var utsatt for en klassisk lurebrett med andre ord. Takk til bidragsyter Tormod.

Ingen kommentarer: