lørdag 3. september 2011

Comfort Hotel Kristiansand - september 2011

En fantastisk flott, skarp og symmetrisk brett fra Kristiansand! Hvem ville vel trodd det fra en by hvis innbyggere er mest kjent for å "pille nån reger" og stadig ralle rundt holmene i en gammel snekke? Jamen holder de dorullbrettefaget høyt i ære, og oss til gavn. Eller mest Per Ole da, som er den heldig "eier" av bretten. Takk til ham for bidrag.

Ingen kommentarer: