torsdag 25. juni 2009

Hotel Lerrler, Tiere, Tyskland - juni 2009

(inspirert av "Life of Brian")
Reg: "All right... all right... but apart from better sanitation and medicine and education and irrigation and public health and roads and a freshwater system and baths and public order... what have the Romans done for us?"

Xerxes: "Brought peace!"

Reg: (very angry, he's not having a good meeting at all) "What!? Oh... (scornfully) Peace, yes... shut up!"

...Xerxes kunne nok med fordel lagt til "toilet paper fold" hadde toalettpapiret i den form det har nå vært oppfunnet da, og handlingen kunne vært lagt til Tiere, som i følge bidragsyter er Tysklands eldste by, hvor romerne ennå har sine spor. Som man kanskje kan lese av dorullbrettene. Romerne var nok kjappe med å straffe dem som ikke fulgte opp til standard og orden. Omtrent som tyskerne nå det da...
Takk til bidragsyter Lilleba.

Ingen kommentarer: