lørdag 7. juni 2008

Kvalitetssikring av overnattingsteder!

Følgende epost ble i aften sendt:
Til:
Politisk rådgiver Anne Margrete Blake, Nærings- og handelsdepartementet
Adm. direktør Knut Almquist, NHO
Seniorrådgiver Ole Henrik Ystehede, NHO

Hei
Det vises til artikkel http://www.nhoreiseliv.no/article1836.html som omhandler arbeidet for å lage et kvalitetssikringssystem for norske overnattingsbedrifter.

Det har nok skjedd en glipp et sted siden Norsk Dorullbrett Forum ikke har blitt invitert med på høring eller som medlem i styringsgruppen, men slikt ser vi stort på. Vi ønsker likevel på vegne av alle dorullbrettopptatte mennesker i inn- og utland påpeke viktigheten dorullbretten har for den totale hotellopplevelse gjesten får. En fin og korrekt brett på dorullen bør være værelsesbetjeningens hilsen og melding til gjesten om at rom og bad er rengjort og klar til bruk. En brett på dorullen vil da signalisere at ingen har benyttet toalettet etter renholdet. Og ikke minst har bretten også en praktisk funksjon, da den gir gjesten en gripeflate for første tørk en rull uten brett ikke vil være i stand til å tilby.

Vi har sett det som vår plikt og glede å loggføre de dorullbrett vi og våre korrespondenter kommer over i reiser på inn og utland, og dette gjør vi på bloggen: http://dorullbrett.blogspot.com/. Nå skulle en tro at et omfattende arbeid for å finne kriterier for stjernegiving enkelt kunne erstattes med en analyse av hotellets dorullbrett, da en dorullbrett implisitt tilkjennegir både estetiske og kulturelle uttrykk, i tillegg til å være den fremste eksponent for den servicegrad hotellet ønsker å oppnå, men vi har dog forståelse for at det er mulig også å legge andre kriterier til grunn i tillegg til dorullbretten, og vi applauderer derfor styringsgruppens arbeid og ser frem til felles front for bedre kvalitetssikring av landets hotelltilbud.

Vi finner det likevel naturlig å vise til vår virksomhet, og regner med at dorullbrettens betydning for den totale hotellopplevelse og gjestens velvære tillegges den vekt den bør ha i et kvalitetssystem.

Med vennlig hilsen
For Norsk Dorullbrett Forum

Harald E.
Redaktør

6 kommentarer:

Anonym sa...

Fremdeles intet svar fra Næringsdep. eller NHO? Etter over to år??!?!

Harald sa...

Nei. Det er en skam, er det!

Anonym sa...

Vyrde Redaktør!
Artig...
Hva med en skriftlig henvendelse skrevet på (do)papir ?
Meg bekjent... så er ikke mail-korrespondanse regnet som juridisk bindende i henhold til forvaltningsloven noe derimot all skriftlig korrespondanse sendt via "snail-mail" er...
Så... det er vel i denne sammenheng grunn god nok til å få avsendt ASAP en konvolutt inneholdende hyggelige meningsytringer fra vårt forums redaktør. Den ovenforstående korrespondanse vedlegges hvorpå det også fra min side oppfordres på det sterkeste til at det frembringes i lyset forvaltningslovens bestemmelser generelt og ikke minst, paragraf 11a spesielt!
Et sådan skriv skulle i all sin virkningsfullhet medføre en reaksjon med påfølgende svar om ikke fra andre enn fra departementet.

MVH
T.E.Hansen

Tore sa...

Hva skjedde med forvaltningsloven? De er jo pliktige å svare!

Rags sa...

Er det kanskje på tide med oppfølgingstiltak for å få fokus på saka? Fakkeltog? Underskriftskampanje?

Harald sa...

Vi kan jo følge occupy-greiene i USA sitt eksempel. Men valgt hotellrom i stedet for telt da...