lørdag 3. desember 2011

Royal Horseguards Hotel, London, England - desember 2011

En godkjent brett dette her, noe skjødesløs i høyre side, men vel i stand til å ivareta både de praktiske og estetiske verdiene en dorullbrett skal ha. Takk til bidragsyter Erlend, som med dette yter sitt jomfrubidrag til denne blogg!

Ingen kommentarer: